Soft-Pro LTD

Новости информационной системы 1С:ИТС Украина14.07.2016  

Новости информационной системы 1С:ИТС Украина
О поддержке регламентированной отчетности в типовых конфигурациях "1С:Предприятие".
Вийшло нове оновлення 238 ПП «1С:Звіт» - зміни в модулі "Звітність" - ЄСВ, нові та змінені форми.
Завантажити оновлення можна на сайті – http://1c-sed.com.ua/texts.php?idd=16.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.238

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів

Виправлена помилка повторного запиту адресата при відправці РК контрагенту.

Модуль «Звітність» > Єдиний внесок

Додана категорія «31» в Таблицю 6 Додатку 4.
Змінені контролі з урахуванням категорії «31» в Таблицях 1 та 6 Додатку 4.

При великій кількості співробітників, якщо кількість помилок при перевірці Таблиці 6 (J3040610, F3040610)
 

Додатку 4 перевищує 1000, змінений діалог з користувачем для продовження перевірки: кількість завантаження наступних помилок збільшено зі 100 до 1000.

Відновлено проставлення «БК» в полі ІНН в Таблицях 5-9 Додатку 4.
В Таблиці 1 (J3040110, F3040110) Додатку 4 доданий контроль на обов’язковість заповнення одного з полів: «Штатна чисельність працівників» або «Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру».
 

НОВІ ФОРМИ

Державна казначейська служба

Новий комплект річних форм за 2016 р. у зв’язку із реорганізацією деяких бюджетних організацій.

F130 Ф №1 Баланс (бюджетний)
F2KD30 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KD130 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD30 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD30 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD30 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD30 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KDZ30 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDS30 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KD1Z30 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1S30 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD13010 Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FRD14010 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FRD18010 Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FRD19010 Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
FRD24010 Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FRD25010 Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FRD26010 Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FRD28010 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRD29011 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRD30010 Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FRD32010 Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FRD31S10 Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD31Z10 Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD33S24 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33Z24 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD34S10 Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD34Z10 Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD35010 Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FRD37010 Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
D0105018 Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
D0106018 Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F1516 Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних
F918 Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD03008 Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція

Реалізоване перенесення даних із попереднього періоду за кодом КОАТУУ та кодом водного об’єкту.

J0810401 Дод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
F0810401 Дод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
J0810601 Дод.6 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
F0810601 Дод.6 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
J0810701 Дод.7 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
F0810701 Дод.7 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
J0811001 Дод.10 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
F0811001 Дод.10 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
J0811101 Дод.11 Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
F0811101 Дод.11 Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
Реалізовано перенесення даних за кодом КОАТУУ та кодом водного об’єкту із можливістю редагування даних у р.12. без відключення Автоперерахунку. У випадку копіювання пакету, перенесення даних із попереднього періоду буде виконано тільки за умови видалення даних із р.12 (рядок має бути пустим); дані перенесуться при виконанні функцій F5, F6.

J0810501 Дод.5 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води
F0810501 Дод.5 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води
Звітність державних підприємств

S3000307 Показники виконання фінансового плану
На сайте поддержки пользователей опубликована информация о проблемных ситуациях в типовых конфигурациях для Украины
На сайте поддержки пользователей опубликована информация о проблемных ситуациях и ошибках в типовых конфигурациях для Украины:

Бухгалтерия для Украины. Версия 1.2.37.1:
ПРОФ,
Базовая.
Зарплата и управление персоналом для Украины. Версия 2.1.44.1:
ПРОФ,
Базовая.
Управление торговлей для Украины, редакция 3.1, версия 3.1.2.4.
Управление торговлей для Украины, версия 2.3.25.1.
Розница для Украины, редакция 2.0, версия 2.0.4.1.
Розница для Украины. Версия 1.0.10.1.
Управление производственным предприятием для Украины, редакция 1.3, версия 1.3.47.1.
Управление торговым предприятием для Украины, редакция 1.2, версия 1.2.38.1.
Релизы
12.07.2016 17:36 Выпущены комплекты регламентированной отчетности за 2 квартал 2016 г. для конфигураций на платформе 1С:Предприятие 7.7.

Выпущены комплекты регламентированной отчетности за 2 квартал 2016 г. (выпуск 4) для конфигураций на платформе 1С:Предприятие 7.7:

Бухгалтерский учет для Украины;
Комплексная конфигурация для Украины.
12.07.2016 13:30 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.3.47.1 "Управление строительной организацией для Украины".

12.07.2016 09:03 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.4.6.2 "Керiвник. ПРОФ".

12.07.2016 07:39 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.2.37.1 "Бухгалтерія будівельної організації".

12.07.2016 05:59 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 1.2.37.1 "1С:Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами".

11.07.2016 13:51 На страницах портала 1С:ИТС:
"Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины, редакция 1.0", версия 1.0.59.1
"Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины базовая, редакция 1.0", версия 1.0.59.1
"Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины", версия 1.0.50.1
опубликована форма отчета по ЕСВ, утвержденная Приказом Минфина от 11.04.2016г. №441.

11.07.2016 13:47 На страницах портала 1С:ИТС:
"Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины для Технологической платформы 8.2", версия 1.2.36.2
Отчет по Единому социальному взносу, Внешняя обработка Переход на ЕСВ 2016.

11.07.2016 12:42 На страницах портала 1С:ИТС:
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", версия 1.2.36.2
Отчет по Единому социальному взносу, Внешняя обработка Переход на ЕСВ 2016.

источник: http://1c-sed.com.ua/texts.php?idd=16.      
Все новости

Украина, г.Одесса, тел. +38 048 7254949, email: office@soft-pro.biz

 

Soft PRO Ltd. © 2006-2018 Все права защищены.